Ankara Hurda Merkezi

Parçalanmış, kullanılamaz duruma gelmiş ve eskimiş maden, demir, plastik, kâğıt vb. maddelere hurda denmektedir. Hurdalar ülke genelinde işe yaramadan biriktiği sürece çöp yığınından farksız bir duruma gelir. Oysa hurda malzemeler geri dönüşüm süreciyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu geri dönüşüm sürecine ve hurda sektörüne ne kadar önem verildiğini bilmemiz gerekir. Bu bağlamda eğer biz de ülke olarak gelişmek istiyorsak hurdaya önem vermeli, sadece tüketen konumundan uzak durmalı bir şeyler üretmenin mutluluğunu paylaşmalıyız. Ankara hurda da bu bilinçle kurulmuş özel bir firmadır.

Ankara hurda geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında her türlü hurdanın tekrar çevreye kazandırılmasını ve böylece ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının tahribat yoluna gidilmemesi için büyük çaba gösteren bir kuruluştur. Ankara’nın her ilçesinde çevreyi, doğayı koruma ilkesiyle çalışır. Hem tükenebilir kaynaklarımızı koruma yoluna gider hem de bu işi maddi bir kazanç kapısına dönüştürme yolunda adımlar atar. Ankara hurda her türlü geri dönüşüm makinelerini bünyesinde tutarak geri dönüşüm adına büyük adımlar atmıştır. Ankara’nın en iyisi olan ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen Ankara Hurda’nın vizyonu Türkiye’nin en iyi firmasıhaline gelmektir.

Ankara hurda ayrıca, çevreci olduğu kadar insancıl da bir firmadır. İnsan sağlığına önem verir ve yapmış olduğu geri dönüşüm üretim alım satım işlemlerini insan sağlığı çerçevesine taşır. Önemli olan ilk şeyler; çalışanın iş güvenliğidir. İş güvenliği kapsamında çeşitli eğitimlerde bulunmuş ve firmamız personellerine iş güvenliği konusunda eğitim vermiş bulunmaktayız. Her türden hurdayı geri dönüşüm makinelerimiz sayesinde işe yarar birer parça haline getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Her türlü fabrika ve inşaattan elde ettiğimiz hurdaları işleyerek daha iyi duruma getirmekteyiz.