Ankara Hurdacılık

Eski ve kullanılmış madeni veya plastik eşyaların bir dönüşüme tabi tutularak yeniden kullanılır hale getirilmesi işlemlerinin tümüne hurdacılık denmektedir. Hurdacılık işini yapanlar, bu tarz eşyaları çöplerden ya da işyerlerinden toplayarak veya toplatarak hurdayı işleyen fabrikalara satarlar. Sanayinin gelişmesi ve hammadde gereksinimin artmasıyla kocaman bir sektör haline gelen hurdacılık her geçen gün büyümektedir. Bizler yani hurdacılık sektöründe iş yapanlar, geri dönüşümün temsilcileri olarak önemli bir hizmet sunmaktayız. Hurda, atıl durumda olan, kullanılmayan alet ve edevatların oluşturduğu bir çöp ya da posadır. Geri dönüşüm sektörünün en önemli malzemelerindendir. Kullanılmayan teknolojik malzemelerin, sanayi atıklarının hammadde elde etmek amacıyla yeniden işlenmesi ve tüketiciye sunulmasıdır. İşte bu nedenledir ki, hurda değerli bir malzemedir.

Kullandığımız hurda materyallerinden birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz:

Sanayi için gerekli hammaddeye ulaşıp, almak aslında zor ve pahalı bir iştir. İşte bu yüzden ülke kalkınmasında hurda ve hurdacılık önemli bir değer taşımaktadır. Çünkü hurdacılık sanayimiz için gerekli olan hammaddeye ulaşmanın, uygun fiyatlarla almanın en kolay şeklidir. Bu yolla geri kazanılan hammadde işlenerek tekrar tüketiciye geri döner. Üstelik daha az maliyet ödenerek elde edilen hammadde, daha ucuz ürün demektir. Görüldüğü gibi hurda, bir ülkenin kalkınmasında çok önemli rol oynayan bir geri dönüşüm şeklidir. Bir devinimdir.

Ülkemizde hurda çeşidi çok fazla olmasına rağmen, hepsi aynı oranda talep görmemektedir. Geri dönüşümde daha öncelikli olan hurdalar, en çok rağbet gören hurda çeşitleridir. Bunları şöyle sıralayabiliriz; metal hurdası, kâğıt hurdası, otomobil hurdası, elektronik aletlerin hurdaları ve bilgisayar donanımlarının hurdaları. Belediyeler bile evlerden alınan çöplerden, kağıt, plastik, cam, teneke, karton kutu atıklarını ayrı olarak toplayıp, geri dönüşümle tekrar yaşama ürün olarak kazandırmaktadır. Bizler hurdacılık sektörünün öncüleri olarak, çalışmalarımızı sürdürüyor, Ankara hurda olaraktan, ülkemize hammadde sağlayarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Ankara Hurdacılık